Mia Stolt legitimerad psykoterapeut, KBT i Stockholm

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning, legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och primärvård samt hälsopedagog. Därutöver har jag en psykoterapeutisk grundutbildning i psykodynamisk terapi samt en 3-årig utbildning i psykosocial handledning och konsultation.

Sedan början av 1990-talet har jag arbetet som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare samt med arbetsrelaterad chaoching. Sammantaget har jag mer än 40 års erfarenhet av psykologiskt och psykiatriskt behandlingsarbete, som också innefattar mångårig behandlingserfarenhet från hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Genom åren har jag arbetat med människor med varierande problem såsom livskriser, ångest, depression, relationsproblem, beroendeproblematik och seniora kriser. Arbetet har bedrivits i form av individuell behandling, gruppbehandling samt parterapi.

Jag arbetar i dag som privatpraktiserande psykoterapeut, handledare och hälsopedagog samt med arbetsrelaterad caoching. Som del av min tidigare arbetslivserfarenhet har jag bland annat varit med och utvecklat ett närpsykiatriskt specialistteam inom Stockholms läns landsting i syfte att stödja och bistå vårdcentraler med psykiatriska bedömningar och psykoterapeutiska behandlingar. I uppdraget ingick även konsultation och handledning till bland annat primärvårdsläkare.

Mitt intresse och engagemang för människors livssituation och erfarenheter samt tron på möjlighet till förändring har följt mig under mitt yrkesliv och legat till grund för mitt yrkesval.