Mia Stolt legitimerad psykoterapeut, KBT i Stockholm

Distansterapi

Jag erbjuder distansterapi till dig som går eller tidigare gått i terapi hos mig, men som för tillfället vistas på annan ort eller av annat skäl inte kan komma till mottagningen. Det ger dig möjlighet till kontinuitet i din behandling oavsett var du befinner dig.

Om man bor på annan ort och vill påbörja distansterapi hos mig så startas behandlingen med en fysisk kontakt på plats där jag gör en bedömning och introducerar terapimodellen. Tillsammans går vi igenom förutsättningarna för just din distansterapi och behandlingen kan sedan påbörjas.

Terapin kan bedrivas via videosamtal på internet eller i undantagsfall via telefon. Distansterapi förutsätter att du kan vara på en lugn och avskild plats där du kan fokusera på din terapisession.

Utrustning för videosamtalen:

För mer information om psykoterapi läs mer här. För information om bokning och priser läs mer här.