Mia Stolt legitimerad psykoterapeut, KBT i Stockholm

Kris- och stressbehandling

Kris- och stressreaktioner är ofta orsakade av faktiska händelser och upplevelser i närtid och har därför ett delvis annat behandlingsupplägg. Om man har varit med om en påfrestande och eller dramatisk händelse eller under en längre tid varit utsatt för en alltför stor belastning, såväl fysiskt som mentalt, är det inte ovanligt att uppleva flera symptom och besvär.

En krisreaktion i samband med ett sjukdomsbesked, dödsfall, plötslig separation eller en annan svår situation är ofta en helt adekvat reaktion. Ibland kan man behöva professionell hjälp för att få redskap att hantera situationen.

En stressreaktion kan uppstå efter en längre tids succesiv överbelastning och är ofta kopplad till arbetsrelaterade och sociala krav.

Vissa hem- och sjukförsäkringar bekostar 10-15 sessioners behandling för kris- och stressrelaterade tillstånd. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.